Hingehoidlik abi haigele

 

Ristimine

Leer

Laulatus

Matus

Piht ja hingehoid

Hingehoidlik abi haigetele

 

 

Jeesus õnnistas ja tervendas haigeid. Tema juurde võivad tulla nõrgad, väsinud, kannatada saanud, haiged – kõik abivajajad. Jeesuse eeskuju järgisid ka Tema jüngrid ja kogu kristlik Kirik. Seda koguduse osadust ja hoolitsust oma haigete, vanade, üksikute ja puuetega liikmete, eriti surijate eest, väljendab nende külastamine, hingehoidlik vestlus, armulaua jagamine, võidmine, palvetamine ning nende Jumala sõnaga toetamine kodus, haiglas ja mujal hoolekandeasutustes. 

 

On loomulik, et haige otsib võimalust vaimulikuga koos palvetamiseks, armulaua vastuvõtmiseks ning lohutuse ja julgustuse otsimiseks. 

 

Haigete võidmine kui eestpalve ja õnnistamise talitus on vana kristlik traditsioon, mille aluseks on Jaakobuse kirjas toodud korraldus (Jk 5:13–17). Vanas ja Uues Testamendis on õli tuntud kui ravim (Js 1:6; Mk 6:12–13; Lk 10:34). Haige võidmine toimub Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Talitus on haige jaoks eriliselt seotud Kristusega (sõna-sõnalt tähendab Kristus kreeka keeles: Jumala poolt ‘võitu’, ‘salvitu’), kes on ise kannatanud ja lubanud haigeid päästa. 

 

Käte pealepanemine ja õli sümboliseerivad Issanda ligiolekut: Püha Vaimu kaudu annab Issand tervendavat väge. Sellepärast on kristlasel iga tõsisema haiguse korral õigus paluda seda talitust, et kogeda Issanda toetavat ja julgustavat ligiolekut. Võidmine on elavate jaoks, see ei tähenda haige enneaegset loovutamist surmale. 

 

Õpetaja Naatan Haamer on tööl Tartu Ülikooli kliinikumis naiste- ja lastehaiglas. Muul juhul tuleks kontakteeruda koguduse õpetaja Triin Käpaga.

Õpetajate kontaktid leiab siit

 

 

Regilaulujumalateenistus 31.10.2013
Lisatud:
2013.10.31

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
Samal ajal lastele pühapäevakool.

Kirik avatud T-L 10.00 - 18.00

Muusikaveerandtunnid
teisipäeviti ja reedeti kell 12.15


2017.06.22

2017.06.01

2017.04.23

2017.03.17

2017.02.27

2017.01.31