Koguduse ajalugu

Koguduse ajalugu

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Ülikooli-Jaani Kogudus tekkis 2001. aastal, mil ühinesid Tartu Jaani ja Tartu Ülikooli kogudus.

Jaani koguduse ajalugu ulatub keskaega. Esimesed kirjalikud teated selle tegutsemisest pärinevad aastast 1323. Jaani kirikus hakkas peale reformatsiooni tegutsema ka esimene Tartu eestikeelne kogudus. Alles 19. sajandil jäi ruum kahele kogudusele kitsaks ning eestlased ehitasid endale Maarja kiriku. Saksakeelne kogudus tegutses Jaani kirikus kuni 1939. aastani ning lakkas olemast seoses sakslaste lahkumisega. Kohe seejärel loodi küll Eesti Üliõpilaste Seltsi algatusel kirikus eestikeelne kogudus, aga selle tegutsemisaeg jäi lühikeseks, kuna kirikuhoone põles maha 1944 ja okupatsioonivõimud seda kogudusekirikuna üles ehitada ei lubanud.

Jaani koguduse taastamise juurde asuti 1995. aastal, esimesteks hooldajaõpetajateks olid toonane Tartu praost Harald Tammur ja diakon Ralf Alasoo.

Tartu Ülikooli saksakeelne kogudus on asutatud 1855. aastal. Sellele eelnesid üliõpilastele ja õppejõududele mõeldud akadeemilised jumalateenistused, mida peeti alul Jaani ja hiljem Maarja kirikus. 1860. aastal valmis koguduse oma kirik ülikooli peahoone taga. Peale Eesti Vabariigi loomist asutati Ülikooli koguduse juurde 1920. aastal eesti pihtkond, mille esimeseks õpetajaks oli usuteaduskonna professor ja hilisem luterliku kiriku piiskop Hugo-Bernhard Rahamägi. Kogudus suleti nõukogude okupatsioonivõimude survel 1947. Ka Ülikooli kogudus taastati 1995. aastal, eestvedajaks Toronto Peetri koguduse õpetaja Andres Taul ning toonased ülikooli usuteaduskonna üliõpilased. Lisaks teenisid kogudust algusperioodil õpetajad Heino Nurk ja Naatan Haamer. 1996. aastast kinnitati nii Tartu Jaani kui ka Tartu Ülikooli koguduste õpetajaks Allan Taruste ning tema järglasena oli 1999–2016 kuni oma surmani ametis Urmas Petti (algul jutlustaja, seejärel õpetajana). Aastast 2011 teenis lisaks abiõpetajana Triin Käpp, kes aastal 2016 valiti koguduse õpetajaks. Õpetaja Naatan Haamer on kogudust teeninud pikka aega vabatahtliku vikaarina, aastatel 1999 ja 2016 hooldajaõpetajana ning aastast 2017 abiõpetajana.