Koguduse ajalugu

 

Kes me oleme 

Koguduse ajalugu

Koguduse töötegijad

Pühapäevakool

Muusikatöö

Vabatahtlik tegevus

Mentorid leerilastele

 

 

 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Ülikooli-Jaani Kogudus tekkis 2001. aastal, mil ühinesid Tartu Jaani ja Tartu Ülikooli kogudus.

 

Jaani koguduse ajalugu ulatub keskaega. Esimesed kirjalikud teated selle tegutsemisest pärinevad aastast 1323. Jaani kirikus hakkas peale reformatsiooni tegutsema ka esimene Tartu eestikeelne kogudus. Alles 19. sajandil jäi ruum kahele kogudusele kitsaks ning eestlased ehitasid endale Maarja kiriku. Saksakeelne kogudus tegutses Jaani kirikus kuni 1939. aastani ning lakkas olemast seoses sakslaste lahkumisega. Kohe seejärel loodi küll Eesti Üliõpilaste Seltsi algatusel kirikus eestikeelne kogudus, aga selle tegutsemisaeg jäi lühikeseks, kuna kirikuhoone põles maha 1944 ja okupatsioonivõimud seda kogudusekirikuna üles ehitada ei lubanud.

 

Jaani koguduse taastamise juurde asuti 1995. aastal, esimesteks hooldajaõpetajateks olid toonane Tartu praost Harald Tammur ja diakon Ralf Alasoo.

 

Tartu Ülikooli saksakeelne kogudus on asutatud 1855. aastal. Sellele eelnesid üliõpilastele ja õppejõududele mõeldud akadeemilised jumalateenistused, mida peeti alul Jaani ja hiljem Maarja kirikus. 1860. aastal valmis koguduse oma kirik ülikooli peahoone taga. Peale Eesti Vabariigi loomist asutati Ülikooli koguduse juurde 1920. aastal eesti pihtkond, mille esimeseks õpetajaks oli usuteaduskonna professor ja hilisem luterliku kiriku piiskop Hugo-Bernhard Rahamägi. Kogudus suleti nõukogude okupatsioonivõimude survel 1947. Ka Ülikooli kogudus taastati 1995. aastal, eestvedajaks Toronto Peetri koguduse õpetaja Andres Taul ning toonased ülikooli usuteaduskonna üliõpilased. Lisaks teenisid kogudust algusperioodil õpetajad Heino Nurk ja Naatan Haamer. 1996. aastast kinnitati nii Tartu Jaani kui ka Tartu Ülikooli koguduste õpetajaks Allan Taruste ning tema järglasena on 1999. aastast ametis Urmas Petti. Aastast 2011 teenib lisaks abiõpetajana Triin Käpp.

 

 

LISAINFOT:

Kogudusele kehtib EELK põhikiri, mis on leitav EELK kodulehel: PÕHIKIRI

 

 

 

Uusim salvestus

Regilaulujumalateenistus 31.10.2013
Lisatud:
2013.10.31

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
Samal ajal lastele pühapäevakool.

Kirik avatud T-L 10.00 - 18.00

Muusikaveerandtunnid
teisipäeviti ja reedeti kell 12.15