Koguduse töötegijad

 

Õpetajad
Nõukogu ja juhatus
Muusikud
Käsitööpoe perenaine ja valvurid
Lastetöö tegijad
Kohvilaua perenaised
Kirikumehed
Teised vabatahtlikud

 

 

 

Õpetajad

 

 

Triin

 Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. (1 Pt 4,10)

 

EELK Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetajaks on Triin Käpp.

Haridus: Triin on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna, samuti on ta osalenud mitmesugustes kiriklikes ja oikumeenilistes noorsootööprojektides. Lisaks Jaani kirikule töötab Triin Tartu Luterliku Peetri koolis kaplanina ning püüdleb doktorikraadi poole Tartu Ülikoolis.

 

Kõnetunnid T ja R kl 10-12

Kontakt: triin.kapp@ut.ee 

 

 ------- 

Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. (Mt 11,28)

 

Naatan Haamer teenib EELK Tartu Ülikooli-Jaani koguduse juures kaasa abiõpetajana. Samuti on Naatan SA Tartu Ülikooli Kliinikumi laste- ja naistekliiniku hingehoidja.

Haridus: EELK Usuteaduse instituut, magistrikraad Tartu Ülikooli usuteaduskonnas aastal 2007

 

Kontakt: naatan.haamer@kliinikum.ee 

 

Tagasi üles 

 

Nõukogu ja juhatus

 

 

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse nõukogusse kuuluvad:

 

Evelyn Pihla, Eva mõtte, Roland Karo, Juhani Jaeger, Tiina-Erika Friedenthal, Kalev Tarkpea, Udo Tiirmaa, Kalle J agula, Salme Uustare, Triin Käpp ja Naatan Haamer.

 

Asendusliikmeteks on Riina Ruut ja Eimar Prommik.

 

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse juhatusse kuuluvad:

 

Triin Käpp, Naatan Haamer, Evelyn Pihla, Kalle J agula (esimees), Juhani Jaeger.

 

Sindoisaadikuteks on: Tiina-Erika Friedenthal ja Salme Uustare

 

 

 

Sihtasutus Tartu Jaani kirik

Vaata, mina tahan ehitada Issanda, oma Jumala nimele koja ja selle pühitseda Temale (2 Aj 2,3) Juhani

 

Juhani liitus kogudusega aastal 2000 ning asus kiriku tegevjuhi ametisse juunis 2005. Tegevjuhina on tema hoida ja hallata kõik, mis jääb kantslist kõnelemise ja trepilt lume pühkimise vahepeale, kuigi teinekord tuleb sellegagi tegelda.

 

Vastutusvaldkonnad: majandustegevus ja finantsjuhtimine, kultuuri- ja turismikorraldus, arendusprojektid ja turundus. Juhani on SA Tartu Jaani kirik esimees.

 

Haridus: Õppinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

 

Täiendkoolitus: Strateegiline juhtimine kirikutöös (Churches Alive International, Florida, USA)

 

Kontakt: juhani.jaeger@jaanikirik.ee 

----------

 

 

Tagasi üles

 

Muusikud

 

Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. (Ps 40,4)

 

Elke sära lihtsalt ei saa märkamatuks jääda. Samuti ka mitte selle muusika sära, mida ta oma näppude all kuuldavale toob.

Jaani kiriku juures asus Elke tegutsema 2006. aastast muusikaveerandtundide kaudu ning 2011. aastast on ta kiriku muusikajuht. Lisaks kirikumuusiku tööle lööb Elke aktiivselt kaasa mitmes ühingus, korraldab kontserte ja esineb interpreedi ja kammermuusikuna. Kindlasti tuleb mainida Elke mitmekülgset omaloomingut, mida me erinevate meelte kaudu saame vastu võtta. Temalt on ilmunud Jaani kiriku teemaline seikluslik lasteraamat "Kirikurott Luteerius ja tema sõbrad" ning CD "Võta jalatsin jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha"

 

Haridus: Muusikat on Elke õppinud Tallinna Muusikakeskkoolis (koorijuhtimine), Sibeliuse Akadeemias (kirikumuusika) - viimase lõpetas ta 1998. aastal magistrikraadiga, oreli A-eksami sooritas samas aastal 2003

 

Kontakt: unt.elke@gmail.com 

----------

 

Koguduse muusikaelu ja jumalateenistusi mitmekesitavad oreli-ja koorimuusika lisaks ka erinevad instrumentalistid (viiulid, flööt, oboe, fagott, trompetid), kel on kogemus jumalateenistuslikust traditsioonist ja kiriku muusikapraktikast. Erinevateks sündmusteks, talitusteks ja kirikut puudutavateks sündmusteks on koguduse muusikajuhiga koostöös võimalik ettevalmistada mitmekesine muusikaline osa orelist instrumentaalansamblini ning leida vajadusel ja võimaluste piires sobiv muusikaline lahendus nii suurüritustele kui väiksematele pere tähtsündmustele.

Tagasi üles

 

Käsitööpoe perenaine ja valvurid

 

Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! Jh 13,34

Murel toob kirikusse just sellesama armastuse. Temast lihtsalt õhkub soojust ja headust. Ja seda kõike on võimalik kogeda igapäevaselt kirikut külastades - nimelt on Murel Jaani kiriku käsitööpoe-galerii perenaine ning hoolitseb ka kiriku külastajate eest. Käsitööpoest on võimalik osta nii Mureli enda kui tema poolt valitud kunstnike loomingut.

 

Kontakt: kiri.inglile@gmail.com 

__________

Mina, Issand, olen selle valvur, ma kastan seda igal hetkel, ma valvan öösel ja päeval, et sellele kahju ei tehtaks. Js 27,3

 

Lisaks Murelile võtavad teid kirikus vastu Merle, Hanna-Liis ja Sander, kes on alati valmis teid juhatama, kirikust kõnelema ning teie jaoks olemas olema.

 

Tagasi üles

 

Lastetöö tegijad

 

 Ja kõik su lapsed on Issanda õpilased ning su lastel on suur rahu (Js 54,13)

 

Jumalateenistusele on oodatud kogu pere. Igapühapäevase jumalateenistuse ajal on võimalik pere kõige nooremad anda meie hoolsate pühapäevakooliõpetajate kätte. kes lastele Jumala Sõna nende oma keeles vahendavad.

 

Meie pühapäevakooliõpetajad on mitmekülgsete kogemustega sõbralikud ja rõõmsameelsed inimesed. Külvi töötab lasteaia õppealajuhatajana ning omab magistrikraadi religioonipedagoogikas.  Kadri õpib hetkel usuteaduskonnas magistrantuuris. Liina töötab ajalehes Eesti kirik ning õpetab usu- ja usundiõpetust nii algklasside skui gümnaasiumiastmes. Katrin on hetkel oma noorima pojaga kodune.

 

Kontakt: liina@luterlik.edu.ee 

 

Tagasi üles

 

Kohvilaua perenaised

 

 Aga nemad püsisId apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. (Ap 2,42)

Jumalateenistuse lõpus ootab meid alati soe kohv ning maitsvad suupisted. Ja seda tänu Salmele, kes nüüd ka enesele on noored jüngrid välja koolitanud.

Maria Silvia Martinson - kohvilaua peaperenaine

 

 

Tagasi üles

 

Kirikumehed

 

 Kuule! Su valvurid tõstavad häält, nad hõiskavad üheskoos, sest nad näevad silmast silma Issanda kojutulekut Siionisse. Js 52,8

Kirikumehed on kiriku vundament! Meie koguduses on mitmeid väärt mehi, kelleta ei oleks kirikuuksed valla ega seisaks need müürid nii kindlalt.

Udo Tiirmaa, kirikumees, koguduse arhitekt ning nõukogu liige 
Rein Külm, kirikumees

 

Tagasi üles

 

Teised vabatahtlikud

 

Ja nende annid ületasid kõik meie lootused, sest nad andsid Jumala tahtmise läbi iseendid, esmalt Issandale ja siis ka meile. 2Kr  8,5

 

Koguduse elu seisab suuresti püsti vabatahtlikul tööl. Suur osa ülalnimetatud inimestest teevad kõike seda vabatahtlikult. Lisaks on meil veel suur hulk inimesi, kes aegajalt ühele või teisele töölõigule oma panuse annavad. On hea teada, et vajadusel leiame eestlauljaid regilaulujumalateenistusele, mentoreid leerilastele, kiriku tutvustajaid turistidele, abilisi suuremate sündmuste tarbeks. Aitäh teile kõigile - teie teete koguduseelu tõeliseks ühise teenimise paigaks. 

 

 

 Tagasi üles

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Uusim salvestus

Regilaulujumalateenistus 31.10.2013
Lisatud:
2013.10.31

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
Samal ajal lastele pühapäevakool.

Kirik avatud T-L 10.00 - 18.00

Muusikaveerandtunnid
teisipäeviti ja reedeti kell 12.15


2017.06.22

2017.06.01

2017.04.23

2017.03.17

2017.02.27

2017.01.31