Leer

 

Ristimine

Leer

Laulatus

Matus

Piht ja hingehoid

Hingehoidlik abi haigetele 

 

 

Kus peituvad õhtumaise kultuuri juured?

Kuidas kirik toimib? Milline on kiriku aastaring?

Mis on Piibel? Kes selle kirjutas?

Kuidas rikastab see kõik minu maailmapilti?

Kui minust saab koguduse liige, mis sellega kaasneb ja mida see mulle annab? 

 

 

 

Need on vaid mõned küsimused, mille kohta leeritunnis vastuseid otsitakse. Igal leeritulijal on kindlasti leeriõpetuse lisaks ka omad küsimused ja kahtlused, mida on võimalik üheskoos või eraviisiliselt kirikuõpetajaga arutada.

 

Leer ehk Konfirmatsioon on luteri kirikus tihedalt seotud õpetusega, nõnda nagu Jeesus on ristimiskäsus seadnud (Mt 28:18–20). Leeri ja konfirmatsiooniga saab inimene kiriku liikmeks, mis annab talle õiguse iseseisvalt tulla armulauale, olla ristivanemaks, oma abielu laulatada. Kiriku liige on kohustatud elama ristimisel ja konfirmatsioonil antud tõotuste kohaselt kristlikku elu, osa saama sõnast ja sakramendist ning täitma oma kohustused koguduse ees. Kui leeriikka jõudnud inimene on ristimata, antakse talle leeriõpetust, mille käigus ta ka ristitakse ning seejärel leeritatakse. Ülikooli-Jaani koguduses toimuvad leerikursused 2 korda aastas, ülikooli koguduse kombe kohaselt  - sügis- ja kevadsemestril. 

 

Järgmine kursus alustab 28.02. Koos käiakse kord nädalas teisipäeva õhtuti kl 17.30-19.00.  

 

Ristimata leerilapsed ristitakse 15.04 kl 23 algaval öisel teenistusel

 

Leeripüha 21.05

 

Kui on veel küsimusi, siis kirjuta triin.kapp@ut.ee 

 

Regilaulujumalateenistus 31.10.2013
Lisatud:
2013.10.31

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
Samal ajal lastele pühapäevakool.

Kirik avatud T-L 10.00 - 18.00

Muusikaveerandtunnid
teisipäeviti ja reedeti kell 12.15


2017.06.22

2017.06.01

2017.04.23

2017.03.17

2017.02.27

2017.01.31