Leer

Kus peituvad õhtumaise kultuuri juured?
Kuidas kirik toimib? Milline on kiriku aastaring?
Mis on Piibel? Kes selle kirjutas?
Kuidas rikastab see kõik minu maailmapilti?
Kui minust saab koguduse liige, mis sellega kaasneb ja mida see mulle annab?

Need on vaid mõned küsimused, mille kohta leeritunnis vastuseid otsitakse. Igal leeritulijal on kindlasti leeriõpetuse lisaks ka omad küsimused ja kahtlused, mida on võimalik üheskoos või eraviisiliselt kirikuõpetajaga arutada.

Loe ka 2021 aastal leeris käinud Igor Ahmedovi mõtteid leeriajast.

Leer ehk Konfirmatsioon on luteri kirikus tihedalt seotud õpetusega, nõnda nagu Jeesus on ristimiskäsus seadnud (Mt 28:18–20). Leeri ja konfirmatsiooniga saab inimene kiriku liikmeks, mis annab talle õiguse iseseisvalt tulla armulauale, olla ristivanemaks, oma abielu laulatada. Kiriku liige on kohustatud elama ristimisel ja konfirmatsioonil antud tõotuste kohaselt kristlikku elu, osa saama sõnast ja sakramendist ning täitma oma kohustused koguduse ees. Kui leeriikka jõudnud inimene on ristimata, antakse talle leeriõpetust, mille käigus ta ka ristitakse ning seejärel leeritatakse. Ülikooli-Jaani koguduses toimuvad leerikursused 2 korda aastas, ülikooli koguduse kombe kohaselt – sügis- ja kevadsemestril.

Järgmine kursus alustab 29. veebruaril. Koos käiakse neljapäeviti kl 17.15-18.45. Kokku on 12 tundi. 

Ristimata leerilapsed ristitakse leerikursuse jooksul ning leeripüha on nelipühil 19. mail.

Registreerimiseks ja lisaküsimusteks kirjuta triin.kapp@gmail.com