Matus

 

Ristimine

Leer

Laulatus

Matus

Piht ja hingehoid

Hingehoidlik abi haigetele

 

 

 

Kõik kristlased, nii elavad kui surnud, kuuluvad kokku ja moodustavad üheskoos Jumala rahva ruumi ja aegu ületava osaduskonna. Kristlasi ei saa lahutada oma Issandast miski, isegi mitte surm (Rm 8:38).

Ülestõusmisusk on määrav aspekt kristlikus surma- ja matusekäsituses. Kristuse matmine ja surnuist ülesäratamine on kristlastele selge märk, et ka meile on haud puhkeasemeks enne ülestõusmist ja kõigi Jumala tõotuste lõplikku täitumist. Seepärast ei pea kristlased surma ja surnute pärast olema kurvad nagu need, kellel ei ole lootust (1Ts 4:13).

Kristlikul matusel on kesksel kohal surma ja kaduvuse tunnistamine, tänu ja palve lahkunu eest. Suur tähendus on hingehoiul: lohutusel, evangeeliumi kuulutamisel, lootuse ja ülestõusmisusu tugevdamisel ning üleskutsel oma elu targalt kasutada.

 

Matuse praktilistest küsimustest

Esmalt tasub ühendust võtta  ühega koguduse õpetajatest (Triin Käpp, Naatan Haamer), kellega kokku leppida kohtumine matuse asjus. Õpetajalt saab nõu küsida kõiges, mis tarvilik ning saada ka vajalikku hingehoidlikku toetust. Kontaktid leiad siit

 

Matuse osas on tarvilik läbi mõelda alljärgnevad küsimused:

  • Kas soovitakse ärasaatmist kodust, kirikust või kabelist surnuaial?
  • Kas soovitakse haua- või tuhastamismatust?
  • Kas keegi perekonnast või sõpradest soovib matusel kõnelda?
  • Kas ja milliseid lilli ja küünlaid soovitakse matusepaigas näha?
  • Millist muusikat soovitakse matusetalitusel?

 

Kõikides nendes küsimustes aitab vajadusel selgusele jõuda kirikuõpetaja.  Lisaks võib muusika osas nõu küsida ka koguduse muusikajuhilt Elke Undilt unt@kultuur.edu.ee ning lillede kasutamise osas käsitööpoe perenaiselt Murel Mitilt kiri.inglile@gmail.com

Regilaulujumalateenistus 31.10.2013
Lisatud:
2013.10.31

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
Samal ajal lastele pühapäevakool.

Kirik avatud T-L 10.00 - 18.00

Muusikaveerandtunnid
teisipäeviti ja reedeti kell 12.15


2017.06.22

2017.06.01

2017.04.23

2017.03.17

2017.02.27

2017.01.31