Kes me oleme?

Meie

 

Kes me oleme 

Koguduse ajalugu

Koguduse töötegijad

Pühapäevakool

Muusikatöö

Vabatahtlik tegevus

Mentorid leerilastele

 

 

 

 Kui sul on tahtmist rohkem teada koguduseelust, liikmetest, tegemistest ja võimalusest, sa ei tea täpselt, kuidas kogudusega liitutakse, võib olla ei ole oma soovis veel kindel ja sul puudub ülevaade, mida see endast kujutab, siis oleks hea alustada kõigepealt lihtsalt koguduse jumalateenistuse külastamisest, kus ei küsita nime ega vanust ja kuhu võib vabalt tulla igaüks kasvõi pealtvaatajaks.

  

Jumalateenistused toimuvad Jaani kirikus igal pühapäeval kell 11. Kristlased kogunevad pühapäeviti kuulama Pühakirja, palvetama, laulma ja võtma vastu sakramente. Nii teeb ka Ülikooli-Jaani kogudus.

 

Osaledes teenistusel, saab esmase ülevaate koguduse inimestest ja sellest, mida koguduse elu ja kristlaseksolemine endast kujutab. Samuti pakub jumalateenistus hea võimaluse tutvumaks koguduse töötegijatega. Saab näha, kes nad inimestena on ja pärast jumalateenistust on võimalik kirikuõpetaja või organistiga juttu teha.

 

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse liikmeskond on keskmiselt üsna nooreealine. Koguduse liikmete hulgas on palju neid, kes õpivad või töötavad ülikoolis, on palju noori peresid, kuid on ka vanemaid inimesi. Koguduses saab kohata inimesi väga erinevatelt eluaaladelt, anda oma panus vabatahtlikku töösse, leida oma elule kristlik vaatenurk ja alus. Esmalt peab aga selleks olema endal sisemine soov ja vajadus.

 

Koguduse tegemiste kohta annab ülevaate 2016. aasta aruanne

 

Eelnevad aastad:

koguduse sõnaline aruanne aastast 2015

koguduse sõnaline aruanne aastast 2014

koguduse sõnaline aruanne aastast 2013

Regilaulujumalateenistus 31.10.2013
Lisatud:
2013.10.31

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
Samal ajal lastele pühapäevakool.

Kirik avatud T-L 10.00 - 18.00

Muusikaveerandtunnid
teisipäeviti ja reedeti kell 12.15


2017.06.22

2017.06.01

2017.04.23

2017.03.17

2017.02.27

2017.01.31