20.11 jutlustab Kaido Soom
2016.11.12

20.11 on taaskord tulemas külalisjutlustaja TÜ usuteaduskonnast, kelleks sel korral on dr Kaido Soom

 

Kaido Soom on EELK vikaarvaimulik ja teoloogiadoktor. Ta on olnud aastaid kirikuõpetajaks Vigala Maarja koguduses, kus tegeles lisaks tavapärasetele pastoriülesannetele väga aktiivselt noortetööga ja ka Vigala koguduse ajalooga. Lühemat aega on ta olnud õpetajaks ka Kambja kogudusele.

Alates 2003 aastast on Kaido Soom TÜ praktilise usuteaduse lektor.

 

Mis on praktiline usuteadus? Tegemist on ainevaldkonnaga, milles luuakse teaduslik teooriasüsteem kiriku praktilise tegevuse jaoks. Praktilise teoloogia valdkonda kuuluvad liturgia (õpetus jumalateenistuselust), homileetika (kirikliku kõne pidamise õpetus), katehheetika (õpetus kiriku kasvatustööst), diakoonia (õpetus kiriku hoolekandetööst), hingehoid, küberneetika (kiriku juhtimisõpetus), misjon ja oikumeenika (kirikutevahelised suhted). Kõigis praktilise teoloogia valdkondades on alati küsimus religioosse elupraktika ja teoloogilise teooria omavahelisest sidumisest. (Kaido Soom selgitab praktilise teoloogia eesmärke ja meetodeid ajakirjas "Kirik ja teoloogia", loe artiklit siit: 

http://kjt.ee/2014/09/praktiline-usuteadus-kiriku-uuendajana/)

 

Kaido Soom omandas teoloogiahariduse Usuteaduste Instituudis ning kaitses 2007. aastal Tartu Ülikoolis oma doktoritööd teemal "Täiskasvanute leeritöö Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus ja selle arengustrateegia koostamine". Lisaks koguduse ülesehitustöö teemadele on Kaido Soomi kui teoloogi huviorbiidis liturgia valdkond. Samas viidatud artiklis loetleb ta selle valdkonna põhiküsimusi:

 

Kuidas on teatud ajahetkel jumalateenistust peetud?

Miks seda just nii peeti, nagu sellest kirjutavad allikad, ja miks mitte teisiti?

Kuidas mõistsid inimesed jumalateenistust ja milles see kajastus?

Kuidas on liturgiat mõjutanud muutuvad vaimulikud, filosoofilised, ühiskondlikud ja teoloogilised suundumused?

Kuidas usk väljendub uutes liturgilistes vormides, ilma et ta kaotaks oma sisu?

Millised on kohalikud eripärad?

 

Kaido Soom on ka ajalehe "Eesti Kirik" teoloogiline konsultant ja toimetuse kolleegiumi liige.

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
Samal ajal lastele pühapäevakool.

Kirik avatud T-L 10.00 - 18.00

Muusikaveerandtunnid
teisipäeviti ja reedeti kell 12.15


2017.06.22

2017.06.01

2017.04.23

2017.03.17

2017.02.27

2017.01.31