Piht ja hingehoid

 

Ristimine

Leer

Laulatus

Matus

Piht ja hingehoid

Hingehoidlik abi haigetele

 

 

Hingehoidlik vestlus on kõnelus õpetajaga, milles saab kõnelda enda jaoks tarvilikel teemadel ning saada toetust ja julgustust. Pihiga kaasneb pattude kahetsus, tunnistamine ja absolutsioon ehk pattude andeksandmine.  Nii hingehoidliku vestluse kui pihi puhul kehtib pihisaladus.

 

Pihist

Jeesus Kristus on Kirikule andnud volitused inimesi nende pattudest vabaks mõista või nende patud neile kinnitada (Jh 20:23; Mt 16:19), s.o võtmete meelevalla (potestas clavium).

Piht koosneb kahest osast: kristlane tunnistab vaimulikuga nelja silma all olles Jumalale oma patud üles (confiteor) ja saab patud andeks vaimuliku sõnade läbi (absolutio). Esimene neist on inimese tegevus: pihiline kahetseb oma pattu ning palub lohutust ja kinnitust oma hingele. Teises osas tegutseb Jumal: Tema mõistab pihilise pattudest vabaks sõna läbi, mis on pandud inimese suhu (Suur katekismus, Lühike pihimanitsus).

 

 

Kuidas ma saan tulla hingehoidlikule vestlusele või pihile?

 Selleks on tarvis võtta ühendust kas koguduse õpetaja Triin Käpa triin.kapp@ut.ee või abiõpetaja Naatan Haameriga naatan.haamer@gmail.com

Regilaulujumalateenistus 31.10.2013
Lisatud:
2013.10.31

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
Samal ajal lastele pühapäevakool.

Kirik avatud T-L 10.00 - 18.00

Muusikaveerandtunnid
teisipäeviti ja reedeti kell 12.15


2017.06.22

2017.06.01

2017.04.23

2017.03.17

2017.02.27

2017.01.31