Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Samal ajal lastele pühapäevakool.

 

 

Kirik avatud T-L 10.00 - 19.00

 

 

Muusikaveerandtunnid

teisipäeviti ja reedeti kell 12.15

 

 

 

 

 

 

 

 

Ametlik teave:

 

 

EELK Tartu Ülikooli-Jaani Koguduse juhatuse koosseis:

 

Juhani Jaeger (esimees), Urmas Petti, Marika Petti, Triin Käpp

 

 

Eetikakoodeks:

 

Koguduse eetikaoodeksina on sätestatud Pühakiri ning Vabaühenduste eetikakoodeks, mis asub SIIN

 

2011 aasta majandusaasta aruanne 

 

EELK Tartu Ülikooli-Jaani Kogudus tegutseb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku põhikirja alusel, mis on leitav SIIT