Kontserdi korraldajale

Hea kultuurisündmuse korraldaja,

Tartu Jaani kirikul on rõõm võõrustada sinu kontserti, näitust, teatrilavastust, workshopi või muud sündmust. Avar kolmelööviline tellisgooti stiilis pühakoda pakub hulgaliselt varieerimisvõimalusi ja uusi vaatenurki loominguliste pürgimuste väljendamiseks. Alates taaspühitsemisest aastal 2005 on Jaani kirikus toimunud tuhatkond kontserti, mille korraldajateks meie head partnerid Festival Klaaspärlimäng, Corelli Music, Eesti Kontsert, Mailaul, Tornimuusika jt. Kirikus on kodu leidnud suurejoonelised lavastused “Orkestriproov” (festival Draama 2005), “Katarina mõrsjalinik. Risti ja kivi tee” (Emajõe Suveteater) ning eriprojektid.

Kui oled huvitatud kultuurisündmuse korraldamisest Tartu Jaani kirikus, leiad altpoolt põhiinfo pakutavate tingimuste kohta. Kiriku broneerimiseks kultuurisündmuse läbiviimiseks palume kirjutada aadressile tartu.jaani@eelk.ee

———

Ruumide kirjeldus

Kirikusaal

Istekohtade üldarv – 415 (sh 215 kohta kirikupinkidel ning 200 lisatooli)
NB! koroonaviiruse leviku ennetamiseks piiratakse publiku arvu vastavalt Vabariigi Valitsuse ettekirjutustele.
Hoone üldine mahutavus – 500
Publikusissepääs – Lüübeki tänava poolne (lõunapoolne) külguks
Sissepääsud tehnika transpordiks – põhjapoolne külguks, peauks

Esinejate ala (“lava”)

Altar on kiriku mõtteline keskpunkt, mida lavakujundus ei tohi varjata. Lisavalguse kasutamisel peab korraldaja tagama altari valgustatuse kultuurisündmuse ajal. Altarit ega ristimiskivi ei kasutata tehnika paigutamiseks vm abistavas funktsioonis. Altariruumis asuva kõnepuldi võib kiriku eelneval loal sündmuse ajaks ümber paigutada.
Tavapaigutuses on esinejate alaks pinkide ja altari vaheline ala, mitte lähemal kui 2 meetrit altarile. Kirikusaali ja altariruumi eraldava võidukaare all on 3-astmeline astmik, mida saab soovi korral kasutada väiksema kooripoodiumina. Võimalik, on kasutada lisapoodiumeid, moodullava jm lavatehnilisi vahendeid. Lava paigutus kooskõlastatakse eelnevalt kirikuga.
Jaani kirik on avatud uutele lennukatele ideedele alternatiivsete lavapaigutuste osas ning teeb korraldajaga koostööd kultuurisündmuse lavakujunduse ja logistika loomisel. Kirikupinkide asetus on vajadusel muudetav. Lähiminevikus toimunud sündmuste käigus on lava paigutatud näiteks kirikusaali tornipoolsesse külge või põhjakülge, pöörates publikupinke vastavalt 180 või 90 kraadi.

Olmetingimused

Temperatuur kirikusaalis on kütteperioodil 14–16 C. Ebamugavuste vältimiseks palume korraldajatel esinejaid aegsasti informeerida asjaolust, et temperatuur on madalam tavapärasest toatemperatuurist. Kiriku uksed avanevad otse õue. Talvel tuleb arvestada, et tehnika transpordi ja publiku sisenemisega seoses ruum jahtub ning soojeneb kütte abil uuesti peale uste sulgemist.
Garderoobidena on korraldaja kasutuses:
tornikabel (kuni 20 inimest; köetav lisaküttekehaga)
käärkamber (altariruumi kõrval; kuni 20 inimest; köetav lisaküttekehaga)
orelirõdu (kuni 50 inimest)
leerituba (talveperioodil; kuni 15 inimest; alaliselt köetav ruum)
õpetaja kabinet (erijuhtudel solisti või dirigendi garderoob)
Tualettruumid naistele ja meestele asuvad keldrikorrusel. Esinejad ja publik jagavad samu tualettruume.
Esinejate toitlustamiseks on garderoobis lubatud suupistelaua katmine.
Külastajate toitlustamiseks on mitmeid võimalusi. Lähema infoga aitab teid kiriku kontaktisik.
Alkoholi tarvitamine ei ole Jaani kiriku siseruumides lubatud.

Tartu Jaani kirikusse on oodatud kultuurisündmused, mille korraldamise käigus hoitakse ja väärtustatakse pühakoja staatust ning mille repertuaar ega sisu ei levita kristlusega vastuolus olevat sõnumit.

Kontsert Tartu Jaani kirikus algab koguduse esindaja tervitussõnadega.

 

Üürihind

Kultuurisündmuse korraldamiseks antakse Tartu Jaani kirik korraldaja kasutusse tasu eest, mis lepitakse kokku lähtuvalt konkreetse sündmuse eripäradest. Üürihinda mõjutavad publiku ja esinejate hulk, kütteperiood, sündmuse toimumise aeg, võimalikud ümberkorraldused, tellitavad lisateenused jpm.

 

Abi kultuurisündmuste korraldamisel

Reklaam

Palume korraldajal saata järgnev informatsioon sündmuse lisamiseks Tartu Jaani kiriku sündmuste kalendrisse:

 • pealkiri (kuni 36 tähemärki)
 • sisu (kuni 400 tähemärki)
 • link täiendava info kuvamiseks

Sündmusest teavitamiseks kiriku Facebooki lehel või postiloendis palume pöörduda kirik kontaktisiku poole.

Lisateenused

Korraldaja soovil oleme valmis pakkuma kultuurisündmuse korraldamisega seotud üksikteenuseid, sh piletööriteenus, plakatite levitamine, helitehniline teenus, klaveri häälestamine jm.

 

Tehniline informatsioon

Klaver: Estonia 225 kontsertklaver

Elekter

Pistikupesad lavatehnika tarbeks paiknevad altariruumi põrandas ning mitmel pool kirikusaalis.
Suuremat võimsust vajavate seadmete jaoks on statsionaarselt kasutatav 16A pistikupesa, eelneval kooskõlastamisel lisaks ka 32A pistikupesa ja 2x 63A pistikupesad.

Helitehnika

Üürihinna sees:
mikserpult Yamaha MG16/6FX
statsionaarne magistraalkaabel
PA aktiivkõlarid (sammaskõlar sub+sattellit) LD Systems Maul 11

Lisatasu eest:
helitehniline teenus
digitaalne mikserpult Behringer X32 rack (Wifi ruuter ja iPad ei kuulu komplekti)
digitaalne mikserpult Line 6 Stagescape M20d
aktiivkõlarid Carlsbro 120 (2 tk)
aktiivkõlarid Nova Audio Lion Series L10 (2 tk)
kõlarijalad (4 tk)
dünaamilised mikrofonid Shure SM58 ja Sennheiser 835
dünaamiline mikrofon Sennheiser e945
kondensaatormikrofonid AKG c1000 (2 tk)
kondensaatormikrofonid Behringer B5 (1 tk)
mikrofonijalad (5 tk)
elektrikitarri lampvõimendi Carvin Vintage 16
akustilise kitarri võimendi Fishman Loudbox Artist
klahvpillivõimendi Roland KC550 (4kanalit; vajadusel võimalik kasutada monitorina)

Teadmiseks:

 • tehnika komplektsus on tagatud ainult ettetellimisel
 • magistraalkaabli ühenduste muutmine helipuldis ei ole lubatud

Orel

’65 Alfred Fürer (1905-1974)

I manuaal:
Rohrflöte 8′
Prinzipal 4′
Schweigel 2′
Scharff 4 fach

II manuaal:
Gedackt 8′
Blockflöte 4′
Oktav 2′
Quinte 1 1/3′
Dulzianregal 8′

Pedaal:
Subbaß 16′
Pommer 4′

 

Üldtingimused

 1. Korraldaja saab kultuurisündmuse ajaks enda kasutusse Tartu Jaani kiriku (edaspidi kirik) saali, abi- ja riietusruumidena kasutatavad ruumid (käärkamber, tornikabel, talveperioodil ka leerituba; edaspidi koos nimetatud ruumid). Üleandmise hetkel on ruumid sellises heakorras, mis võimaldab korraldada kokkulepitud kultuurisündmust. Korraldaja kinnitab, et ta on tuttav kiriku ning kasutusse antavate ruumide seisukorra, tehnovõrkude ja planeeringuga ning ruumid sobivad kultuurisündmuse läbiviimiseks. Kultuurisündmuse toimumiseks vajalikud ümberkorraldused, sh lisatoolide paigutamine, pinkide, kõnepuldi vm sisustuse ümberpaigutamine, lavaehitus jms teostab korraldaja, kooskõlastades tegevuse eelnevalt kiriku esindajaga.
 2. Korraldaja on teadlik ja informeerib ka esinejaid, et talveperioodil on kirikusaali temperatuur madalam tavapärasest toatemperatuurist.
 3. Korraldajal on kokkuleppel kirikuga õigus kasutada orelit, klaverit ja helivõimendustehnikat. Juhul kui oreli või klaveri häälestatus ei vasta korraldaja vajadustele, tellib korraldaja vajaliku häälestamise omal kulul. Helivõimenduse kasutamisega seonduvad tasud lepitakse poolte vahel eraldi kokku.
 4. Korraldaja kohustub tagama, et kiriku suhtes näidatakse üles pühakojale kohast austust. Esitatav repertuaar ei tohi levitada kristlusega vastuolus olevat sõnumit.
 5. Korraldaja vastutab kirikus viibivate isikute turvalisuse eest ja tagab ohutusnõuete igakülgse täitmise (sh tuleohutus).
 6. Korraldaja vastutab kõikide kultuurisündmuse läbiviimisega seotud kohustuste täitmise eest. Muuhulgas hangib korraldaja kultuurisündmuse läbiviimiseks vajalikud kooskõlastused ja tagab autorikaitse nõuete täitmise.
 7. Korraldaja kohustub kasutama kirikut heaperemehelikult ning garanteerima kiriku ning sisseseade säilimise vastuvõtmise hetkel olnud seisundis ja heakorras. Korraldaja vastutab ka kolmandate isikute (sh külalised ja esinejad) tegevuse tagajärgede eest. Vastutus hõlmab kirikut tervikuna (muuhulgas üldkasutatavad ruumid). Tekitatud kahju hüvitab korraldaja kogu ulatuses (sh kulud ruumide heakorra taastamisele, kahjustatud esemete parandamine või asendamine, valve- või tulekahjusignalisatsiooni käivitumisega seotud kulud jms). Lisaks hüvisele tekitatud kahju eest on kirikul õigus nõuda leppetrahvi kuni 50% kahju kogusummast. Kui korraldajaks on isikute grupp, vastutavad grupi liikmed solidaarselt.
 8. Korraldaja maksab kiriku kasutamise eest tasu kokkulepitud summas. Juhul kui korraldaja loobub broneeringust hiljem kui 30 päeva enne broneeritud kuupäeva, on kirikul õigus nõuda üüri tasumist 50% ulatuses. Juhul kui loobumine toimub hiljem kui 7 päeva enne broneeritud kuupäeva, on kirikul õigus nõuda üüri maksmist kogu ulatuses. Üüriarve esitatakse sündmusele järgneva kalendrikuu alguses, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

 

saal tavaasetuses; foto: Naatan Haamer

 

saal külgasetuses; foto: marii.eu

 

Teatrilavastus “Katarina mõrsjalinik. Risti ja kivi tee”; pingid on pööratud 180 kraadi – vaatega torni suunas; foto: Emajõe Suveteater