Laulatus

Kiriklikul abielu sõlmimisel tõotavad mees ja naine teineteist armastada ja austada kuni elu lõpuni. Abielu püsimine ja õnn rajanevad abikaasade vastastikusel ennastsalgaval armastusel, mõistmisel, teenimisel, andestusel ja meeleparandusel. Nagu Kristus on andnud end ristikogudusele, nõnda tuleb ka abikaasadel Kristuse eeskujul elada teineteise heaks (Ef 5:1–2).

Laulatusel sõlmivad mees ja naine omavahel abieluliidu, millega pruutpaar seob ennast jäädavaks ja lahutamatuks kooseluks. Vaimulik on kirikupoolne tunnistaja ja liidulepingu seaduslikkuse kinnitaja. Lisaks on laulatus eestpalve- ja õnnistamistalitus, millega pruutpaar ja temaga koos laulatusele kogunenud kogudus palub abielutõotuse täitmiseks Jumala õnnistust. Laulatada saab vaid luterliku kiriku täieõiguslikke liikmeid (ristitud ja leeritatud). Erinevate kirikute liikmete laulatamisest saab lähemalt lugeda altpoolt.

Mida on vaja teha, et saada kiriklikult laulatatud?

Kui soovite laulatustalitust Jaani kirikus, soovitame esimese sammuna kirjutada oma soovist koguduseõpetajale e-posti aadressil triin.kapp@gmail.com

Ülikooli-Jaani koguduses laulatavad õpetajad Triin Käpp ja Naatan Haamer. Triin Käpal on olemas ka riikliku registreerija õigused.

Praktilised küsimused

Laulatustalituse võib pidada eraldi talitusena või laulatusmissana (st laulatus on osa armulauaga jumalateenistusest). Laulatustalitus koosneb jumalasõna lugemisest, laulatuskõnest, tõotustest teineteisele Jumala ees vastates õpetaja küsimustele jah-sõnaga, sõrmuste vahetamisest tõotuse kinnitamiseks, eestpalvest ja õnnistamisest ning kui kaasneb ka riiklik registreerimine, siis allkirjade andmine abielulepingule.

Laulatuse juurde kuuluvad nii muusika kui kaunistused. Muusika võib tellida koguduselt või läbirääkimistel koguduse õpetajaga võtta kaasa enda muusikud. Kogudusel on pakkuda mitmesuguseid muusikalisi võimalusi (orel, viiulid, puhkpillid etc) .

Lilleseadetega võib pöörduda Jana Raua poole janaraud@hot.ee, 5073712 või FB Kingi Lill

Kiriku kasutamine on seotud erinevate kuludega ja seepärast palume laulatuse puhul teha kogudusele annetus, mille soovitavaks suuruseks on 140 eurot koguduse liikmele / 200 eurot väljastpoolt tulijatele. Sõltuvalt talituse ülesehitusest lisanduvad tasud õpetajale ja muusikutele. Rahaliselt raskemates oludes olevatele koguduse liikmetele võimalikud erikokkulepped.

Riikliku registreerimise tarbeks tuleb enne avalduse esitamist tasuda riigilõiv, milleks on 30 eurot ja mis tuleb kanda Rahandusministeeriumile. Avalduse saab vormistada õp Triin Käpa juures.

Makse saaja on Rahandusministeerium järgmistes pankades:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Tartu linna viitenumber 10294002000134

SELGITUS abielukanne (nimed)

Erinevate kirikute liikmete laulatamisest

Segaabielu korral (kui üks osapool kuulub teise kristlikku konfessiooni) peab laulataja sellest eelnevalt teatama asjaosalise koguduse vaimulikule. Segaabielu laulatamine on mõeldav toimetada mõlema konfessiooni vaimuliku poolt ühiselt, ühe talitusena. Kui segaabielu on juba laulatatud teise abikaasa kirikus, teatatakse sõlmitud abielust kogudusele ning võetakse abielupaar eestpalvesse. Soovi korral võib pidada abielu õnnistamise talituse.