Matus

Kristlikul matusel on kesksel kohal surma ja kaduvuse tunnistamine, tänu ja palve lahkunu eest. Suur tähendus on hingehoiul: lohutusel, evangeeliumi kuulutamisel, lootuse ja ülestõusmisusu tugevdamisel ning üleskutsel oma elu targalt kasutada.

Matuse praktilistest küsimustest

Esmalt tasub ühendust võtta ühega koguduse õpetajatest (Triin Käpp, Naatan Haamer), kellega kokku leppida kohtumine matuse asjus. Õpetajalt saab nõu küsida kõiges, mis tarvilik ning saada ka vajalikku hingehoidlikku toetust. Kontaktid: triin.kapp@gmail.com naatan.haamer@gmail.com

Matuse osas on tarvilik läbi mõelda alljärgnevad küsimused:

  • Kas soovitakse ärasaatmist kodust, kirikust või kabelist surnuaial/krematooriumis?
  • Kas soovitakse haua- või tuhastamismatust?
  • Kas keegi perekonnast või sõpradest soovib matusel kõnelda?
  • Kas ja milliseid lilli ja küünlaid soovitakse matusepaigas näha?
  • Millist muusikat soovitakse matusetalitusel?
  • Kas soovitakse teha mälestusleht/laululeht (soovitatav kui matusel on ühislaulud)?

Kõikides nendes küsimustes aitab vajadusel selgusele jõuda kirikuõpetaja. Lisaks võib lilleseadete osas võib pöörduda Jana Raua poole janaraud@hot.ee, 5073712 või FB Kingi Lill

Koguduseliikmete matus on tasuta. Teistel lisandub tasu õpetajale ja muusikutele, mille sobilik suurus sõltub talituse ülesehitusest.