Terrakota

Kiriku ajalooga tutvunule on kindlasti hästi teada unikaalsete põletatud savist skulptuuride lugu. Sihtasutuse Tartu Jaani Kirik hoidlates säilitatakse ligi 1000 terrakotaskulptuuri, mil vanust ligi 700 aastat. Tegemist on unikaalse väärtusega nii Eesti kui ka kogu Euroopa kontekstis.

Ajahammas ei ole muistsete skulptorite kätetööle armuline ning tänu ilmastiku mõjule ja põletatud savi keemilisele koostisele (savi sooldumine) vajavad terrakotakujud säilitamiseks erilist hoolt.

Konserveerimisprotsessi käigus eemaldatakse skulptuuridest sinna kogunenud soolad ning töödeldakse kujusid materjali edasist lagunemist takistavate vahenditega. Kogu protsess on keerukas ja aeganõudev ning toimub muinsuskaitsealuse vara käitlemisele kehtiva range korra kohaselt. Käesoleval ajal on erinevas konserveerimisjärgus ca 850 skulptuuri, ca 150 skulptuuri konserveerimine on lõppenud või lõppjärgus.

Konserveeritud skulptuuride säilimise tagamiseks ei paigutata neid tagasi hoone välisseintele – ilmastikuolud rööviksid meilt peagi ainulaadse pärandi. Kujudest, mis on algselt asunud kirikuhoone välisseintel, valmistatakse koopiaid, mis paigutatakse originaali algsesse asukohta. Valik originaalskulptuure pannakse välja kirikus peatselt avataval püsinäitusel, ülejäänud aga hoiustatakse spetsiaalsetes tingimustes.

Terrakotaskulptuuride konserveerimine ja koopiate valmistamine on kulukas tegevus. Inimestel ja ettevõtetel, kes hindavad meile ajaloo poolt kätte antud pärandit, on võimalik teha annetusi terrakotade heaks loodud fondi. Iga annetus aitab kaasa meie ühise kultuuripärandi paremale talletamisele.