Koguduse inimesed

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse liikmeskonda kuulub erinevate põlvkondade esindajaid. Koguduse liikmete hulgas on palju neid, kes õpivad või töötavad ülikoolis, on palju noori peresid, kuid on ka vanemaid inimesi, aktiivseid liikmeid on pisut üle 200, igapühapäevaselt käib kirikus 50-60 inimese ringis. Koguduses saab kohata inimesi väga erinevatelt elualadelt, anda oma panus vabatahtlikku töösse ning leida oma elule kristlik vaatenurk ja alus. Esmalt peab selleks endal olema sisemine soov ja vajadus.

Kui sul on tahtmist rohkem teada koguduseelust, selle liikmetest, tegemistest ja võimalusest, siis oleks hea alustada kõigepealt lihtsalt koguduse jumalateenistuse külastamisest. Siin ei küsita nime ega vanust ja tulla võib igaüks kasvõi lihtsalt pealtvaatajaks.

Jumalateenistused toimuvad Jaani kirikus igal pühapäeval kell 11.00. Kristlased kogunevad pühapäeviti kuulama Pühakirja, palvetama, laulma ja võtma vastu sakramente. Nii teeb ka Ülikooli-Jaani kogudus.

Osaledes teenistusel, saad esmase ülevaate koguduse inimestest ja sellest, mida koguduse elu ja kristlaseks olemine endast kujutab. Samuti pakub jumalateenistus hea võimaluse tutvumaks koguduse töötegijatega. Saab näha, kes nad inimestena on ja pärast jumalateenistust on võimalik kirikuõpetaja või organistiga juttu teha. Vaata ka lähemalt infot meie inimeste kohta. Kogudusega liitumise kohta saab rohkem teavet siit.

Õpetajad

EELK Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetajaks on Triin Käpp. Haridus: Tartu Ülikooli usuteaduskond (PhD aastal 2021, religioonipedagoogi kutse)

Kõnetunnid kokkuleppel
Kontakt: triin.kapp@gmail.com

Naatan Haamer teenib EELK Tartu Ülikooli-Jaani koguduse juures kaasa abiõpetajana. Samuti on Naatan SA Tartu Ülikooli Kliinikumi laste- ja naistekliiniku hingehoidja, EELK Usuteaduse instituudi lektor ning doktorant Helsinki Ülikoolis. Haridus: EELK Usuteaduse instituut, magistrikraad Tartu Ülikooli usuteaduskonnas aastal 2007

Kontakt: naatan.haamer@kliinikum.ee

Nõukogu ja juhatus

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse nõukogusse kuuluvad: Anni Krüüner, Evelyn Pihla, Eva Mõtte, Roland Karo, Marek Kiik, Kaarel Kilk, Tiina-Erika Friedenthal, Kalev Tarkpea, Tiit Piiskoppel, Triin Käpp ja Naatan Haamer.

Asendusliikmeteks on Juhani Jaeger ja Kaidi Rekker.

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse juhatusse kuuluvad: Tiina-Erika Friedenthal (esimees), Kaarel Kilk, Triin Käpp ja Naatan Haamer.

Sindoisaadikuteks on: Anni Krüüner ja Tiit Piiskoppel, asendussaadikuteks Eva Mõtte ja Marek Kiik.

Juhatuse esimehe kontakt: tefriedenthal@gmail.com

Sihtasutus Tartu Jaani kirik

Sihtasutuse juhataja on alates oktoobrist 2019 Jana Raud, kes on samaaegselt ka koguduse liige.

Sihtasutuse vastutusvaldkonnad on kultuuri-ja turismiarendus, turundus, erinevate projektide arendustööd (sh. terrakotaskulptuuride säilitamine, restaureerimine, väljapanekud), majandustegevus ja finantsjuhtimine.

Kontakt: jana.raud@jaanikirik.ee

Muusikud

Pühapäevastel jumalateenistustel teenivad orelil kaasa Kaisa Kuslapuu ja Anneli Vilbaste.

Meenepoe perenaine ja administraatorid

Meenepoest on võimalik soetada kunsti ja käsitööd ning Tartu linna ning Jaani kirikut iseloomustavat ainulaadset kaupa.

Kontakt: jana.raud@jaanikirik.ee

Kirikus võtavad teid tööpäeviti vastu Saskia Lehtsalu, Karl Lillmets ja Ruth Sisask.

Sekretär

Koguduse sekretär on Emily Keerberg, kontakt emily.keerberg@jaanikirik.ee

Lastetöö tegijad

Jumalateenistusele on oodatud kogu pere. Igapühapäevase jumalateenistuse ajal on võimalik pere kõige nooremad anda meie hoolsate pühapäevakooliõpetajate kätte. kes lastele Jumala Sõna nende oma keeles vahendavad. Pühapäevakoolis juhendavad lapsi Külvi Teder , Kadri Sooberg, Liina Raudvassar, Katrin Kõnd ja Susanna Yliniemi-Liias. Noortekat veab Anni Krüüner.

Kontakt: katrin.kond@hotmail.com; annikryy@gmail.com

Kohvilaua katjad

Jumalateenistuse lõpus ootab meid alati soe kohv ning maitsvad suupisted. Kohvilaua peaperenaine on Sigrit Tilk.

Kirikumehed

Udo Tiirmaa, kirikumees, koguduse arhitekt ning nõukogu liige
Rein Külm, kirikumees

Teised vabatahtlikud

Koguduse elu seisab suuresti püsti vabatahtlikul tööl. Suur osa ülalnimetatud inimestest teevad kõike seda vabatahtlikult. Lisaks on meil veel suur hulk inimesi, kes aegajalt ühele või teisele töölõigule oma panuse annavad. On hea teada, et vajadusel leiame eestlauljaid regilaulujumalateenistusele, mentoreid leerilastele, kiriku tutvustajaid turistidele, abilisi suuremate sündmuste tarbeks. Aitäh teile kõigile – teie teete koguduseelu tõeliseks ühise teenimise paigaks.